Categories
Politics

USE PLAIN LANGUAGE IN GOV’T ADVISORIES – LAPID

Senator Lito Lapid has filed a bill which seeks to require the use of plain language in government-issued public advisories, notices, announcements, and similar documents intended for public dissemination and distribution.

Senate Bill 1911 mandates that all national government agencies, offices, instrumentalities including government-owned-and-controlled corporations (GOCCs) should adopt the use of plain language in English, Filipino, and/or other regional languages or dialects.

“It is imperative that all documents and communications from the government intended for public dissemination should be clear, comprehensible, concise and language-accessible.”

Lapid said that in recognition of the vital role of communication and information in nation-building, it is imperative that all documents and communications from the government intended for public dissemination should be clear, comprehensible, concise and language-accessible.

“Karapatan ng ating mga mamamayan na makatanggap ng kumpleto at malinaw na impormasyon at anunsyo mula sa ating gobyerno sa lahat ng pagkakataon,” the veteran legislator said.

“Higit ding mahalaga na sa lahat ng advisories at pahayag mula sa gobyerno, dapat nakasulat ito sa salitang madaling maiintindihan ng ating mga kababayan. Sa ganitong paraan lamang natin masisiguro na magiging maalam ang bawat Pilipino at may sapat silang pag-intindi sa mga mensahe ng pamahalaan para sa kanila.” The seasoned lawmaker explained.

The bill states that the following documents issued by the government for public distribution should adopt the use of plain language in English, Filipino or regional dialects as deemed necessary:

  • advisories
  • notices
  • announcements
  • bulletins
  • forms and other papers for the application, request, or enjoyment of a public service, right, privilege, benefit, license, clearance, permit
  • the agency’s citizen’s charter
  • documents detailing and explaining a government program, activity or project
  • replies and responses to an inquiry or request for assistance or information
  • any other document that the PIA (Philippine Information Agency) or GCG (Governance Commission for GOCCs) as the case may be, in consultation with the agency or office concerned, deemed as important to be included in the measure

The government bodies that will be tasked to ensure and monitor compliance of this plain language requirement are the Civil Service Commission and the Governance Commission for GOCCs.

The government bodies that will be tasked to ensure and monitor compliance with this plain language requirement is the Civil Service Commission (CSC) — for national government agencies and offices; and the Governance Commission for GOCCs (GCG).

The two agencies are likewise required to regularly conduct trainings, seminars and other similar capacity-building activities for the offices and agencies covered by the requirement.

For plain language and in Filipino and other regional languages or dialects, the Komisyon sa Wikang FIlipino (KWF) shall be tapped to facilitate the necessary capacity-building activities.

“Responsibilidad natin na ang lahat ng komunikasyon, anunsyo at mahahalagang dokumento mula sa pamahalaan ay maisulat at mailatag sa paraang malinis, maayos, malinaw at walang mga teknikal na salita para mas maintindihan ng ating mga mamamayan,” the senator stressed.

“Kasama ito sa prinsipyo na ang gobyerno ay para sa tao at ang gobyerno ay dapat na malinaw na naiintindihan ng kanyang mamamayan,” he concluded.

Share this article:

Leave a Reply

Your email address will not be published.